نيازمندي هاي شركت

 

  با عنایت به تولید سالیانه 2 میلیون قطعه در خط تولید صنایع ایجاد رزمیاران از تولید کنندگان و تامین کنندگان مواد اولیه و خام و ابزار آلات برشی دعوت به همکاری می نماییم.

 
الف) مواد اوليه و خام
-    انواع شاتون خام موتور خودروهاي سبك و سنگين
-    انواع شاتون خام موتور كمپرسورهاي برودتي و حرارتي
-    انواع بوش شاتون هاي موتور خودروهاي سبك و سنگين
-    انواع پيچ و مهره شاتون موتور خودروهاي سبك و سنگين

 

 


   

 


ب) ابزارآلات برشي
-    بزار يودريل، الماسه ها، سنگ هاي سايش، سنگ هونينگ، مته، برقو، تيغه هاي فرز، تيغه هاي بروچ


ج) روغن هاي حل شونده و مواد شيميايي
-    روغن امولسيون شونده (آب صابون)
-    روغن هونينگ و ماشين كاري
-    مايع شوينده امولسيوني براي قطعات فلزي
-    مايع ضد باكتري، ضد قارچ، ضد كپك و ضد جلبك مخصوص روغن هاي امولسيون شونده
-    روغن هاي هيدروليك


د) ابزار و تجهيزات اندازه گيري
 ميكرومترها، ساعت انديكاتور، LVDT، ترازوهاي اندازه گيري