شاتون موتور تیبا

KIAشاتون موتور ریو

نمایشگاه قطعات خودرو اصفهان 1394

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شاتون کامیون HOWO

 

شاتون موتور کامیون هوو با بالاترین کیفیت در کارخانه شرکت صنایع ایجاد رزمیاران تولید و عرضه میشود. 

درباره سازمان

line-680