نمایشگاه خودرو تهران 1392

 

طبق روال گذشته حضور بزرگترین تولید کنندگان قطعات خودرو زیر پرچم ساپکو در سالن های اختصاص داده شده به شرکت ساپکو بسیار پرنگ به نظر می رسید. و همچنین حضور شرکت های چینی بیشترین شرکت کنندگان خارجی نمایشگاه به شمار می آمدند
نکته ای که برای تعامل و نزدیک تر شدن خودرو سازان با صنعت متالورژی خیلی مفید واقع شد ، هم زمانی برگذاری نمایشگاه این دو صنعت با هم بود.