نمایشگاه خودرو البرز 1392

 گزارش: هادی خبره دست


از آنجایی که کرج لقب نزدیک ترین مرکز استان به پایتخت را با خود یدک می کشد همه گان حساب دیگری بر روی آن باز می کنند. حتی خیلی ها نیز هنوز عادت نکرده اند به این موضوع که کرج را از پایتخت جدا بدانند.
از آنجایی که جمله شعار برگذار کننده که بر روی بنر نمایشگاه چاپ شده بود نوید حضور انواع خودروهای سواری تجاری و نظامی، هواپیما و هلی کوپتر، کشتی و قایق، قطار و مترو، موتورسیکلت و دوچرخه را به مخاطبانش می داد; لذا توقعات از برگزاری و شرکت کنندگان در نمایشگاه به بالا ترین سطح افزایش پیدا کرده بود ولی حتی اگر توقعاتمان به این اندازه هم بالا نبود باز هم اینک با دلی رازی نمایشگاه را ترک نمی کردیم.
به صورت کلی جای تولید کنندگان مرتبط با موضوع نمایشگاه خیلی جدی خالی بود و جای خالی آنها را بازرگانی های محلی پر کرده بودند که این مساله برای تولید کنندگان میتوانست مفید واقع شود و از این راه با بازار محلی کرج و به طور کل استان البرز ارتباط برقرار کنند.

 
 2