تقويم نمايشگاهي خودرو سال 1392

 

 

عنوان نمایشگاه : پنجمین نمایشگاه خودرو ، صنعت حمل و نقل ، قطعات یدکی ، لاستیک و رینگ ایران اردبیل

مجری برگزاری نمایشگاه : شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اردبیل

تاریخ شروع : دوشنبه June - 17 - 2013 / 1392 - 03 - 27

تاریخ اتمام : جمعه June - 21 - 2013 / 1392 - 03 - 31

www.ardabilfair.ir

 

 

عنوان نمایشگاه : پنجمین نمایشگاه تخصصی خودرو استان خراسان جنوبی بیرجند

مجری برگزاری نمایشگاه : شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان جنوبی

تاریخ شروع : یکشنبه June - 30 - 2013 / 1392 - 04 - 09

تاریخ اتمام : چهارشنبه July - 03 - 2013 / 1392 - 04 – 12

www.sk-fair.ir

 

 

عنوان نمایشگاه : ششمین نمایشگاه بین المللی خودرو ، موتور سیکلت ، دوچرخه و صنایع وابسته زنجان

مجری برگزاری نمایشگاه : مدبران بین الملل ماه کوه

تاریخ شروع : سه شنبه July - 02 - 2013 / 1392 - 04 - 11

تاریخ اتمام : جمعه July - 05 - 2013 / 1392 - 04 - 14

www.caspianieco.com

 

 

عنوان نمایشگاه : نمایشگاه خودرو ، قطعات و صنایع وابسته استان مرکزی سال 1392 اراک

مجری برگزاری نمایشگاه : شرکت نمایشگاه های بین المللی غرب کشور

تاریخ شروع : دوشبه August - 19 - 2013 / 1392 - 05 - 28

تاریخ اتمام : جمعه August - 23 - 2013 / 1392 - 06 - 01

www.arak-fair.com

 

 

عنوان نمایشگاه : سیزدهمین نمایشگاه بین المللی خودرو و صنایع وابسته مشهد

مجری برگزاری نمایشگاه : شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی )مپنا(

تاریخ شروع : سه شنبه August - 27 - 2013 / 1392 - 06 - 05

تاریخ اتمام : جمعه August - 30 - 2013 / 1392 - 06 – 08

www.mappna.ir

 

 

عنوان نمایشگاه : ششمین نمایشگاه بین المللی خودرو ، موتور سیکلت ، دوچرخه و صنایع وابسته استان زنجان

مجری برگزاری نمایشگاه : مدبران بین الملل ماهکوه

تاریخ شروع : سه شنبه October - 01 - 2013 / 1392 - 07 - 09

تاریخ اتمام : جمعه October - 04 - 2013 / 1392 - 07 – 12

www.mbmfair.ir

 

 

عنوان نمایشگاه : دهمين نمایشگاه صنعت خودرو ، ماشين آلات سنگين ،قطعات يدكي و صنايع وابسته استان يزد

مجری برگزاری نمایشگاه شرکت نمايشگاهي قصر كوير يزد

تاریخ شروع : چهارشنبه October - 02 - 2013 / 1392 - 07 - 10

تاریخ اتمام : یکشنبه October - 06 - 2013 / 1392 - 07 – 14

www.yazdfair.ir

 

 

عنوان نمایشگاه : هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت خودرو و قطعات یدکی ایران تبریز

مجری برگزاری نمایشگاه : خانم برادران و آقایان اسماعیلی و پورزینال

تاریخ شروع : سه شنبه October - 15 - 2013 / 1392 - 07 - 23

تاریخ اتمام : جمعه October - 18 - 2013 / 1392 - 07 – 26

www.tabrizfair.ir
                                                                                                                         

 

 

عنوان نمایشگاه : هشتمین نمایشگاه خودرو ، نیرو محرکه و قطعات یدکی استان همدان

مجری برگزاری نمایشگاه : شرکت نمایشگاه های بین المللی استان همدان

تاریخ شروع : چهارشنبه October - 16 - 2013 / 1392 - 07 - 24

تاریخ اتمام : یکشنبه October - 20 - 2013 / 1392 - 07 – 28

www.hamedanfair.ir

 

 

 

عنوان نمایشگاه : دومين نمايشگاه خودرو البرز

مجری برگزاری نمایشگاه : گروه بين المللي نو انديشان تانا

تاریخ شروع : دوشنبه November - 25 - 2013 / 1392 - 09 - 4

تاریخ اتمام : جمعه November - 29 - 2013 / 1392 - 09 - 8

 

عنوان نمایشگاه :هشتمین نمایشگاه بین المللی قطعات ،لوازم ومجموعه های خودرو

مجری برگزاری نمایشگاه :شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو

 

تاریخ شروع : چهارشنبه November - 27 - 2013 / 1392 - 09 - 6

 

تاریخ اتمام : شنبه November - 30 - 2013 / 1392 - 09 - 9 

نام نمایشگاه     :     دهمین نمايشگاه بين‌ المللي صنعت خودرو، قطعات يدكي  استان اصفهان   

تاریخ شروع نمایشگاه     :     ۱۹۳۱ بيست و یکم بهمن

تاریخ پایان نمایشگاه     :     ۱۹۳۱ بيست و پنجم بهمن

محل برگزاری نمایشگاه     :     شركت نمايشگاه هاي بين المللي استان اصفهان