تقویم نمایشگاهی خودرو 1391

نام نمایشگاه     :     یازدهمین نمایشگاه بین المللی خودرو و نیرو محرکه     
تاریخ شروع نمایشگاه     :     ۱۳۹۱ بيست و سوم خرداد / June-12-12     
تاریخ پایان نمایشگاه     :     ۱۳۹۱ بيست و ششم خرداد / June-15-12     
محل برگزاری نمایشگاه     :     شرکت نمایشگاهی فارس     

 


نام نمایشگاه     :     ششمین نمایشگاه خودرو ، صنعت حمل و نقل ،قطعات یدکی ، لاستیک و رینگ ایران - اردبیل    
تاریخ شروع نمایشگاه     :     ۱۳۹۱ بيست و هشتم خرداد / June-17-12     
تاریخ پایان نمایشگاه     :     ۱۳۹۰ اول تير / June-22-11     
محل برگزاری نمایشگاه     :     نمايشگاه بين المللي اردبيل   

 


نام نمایشگاه     :     پنجمین نمایشگاه خودرو ، موتور سیکلت به همراه اولین نمایشگاه حمل و نقل و ترانزیت و گمرک     
تاریخ شروع نمایشگاه     :     ۱۳۹۱ بيست و يکم تير / July-11-12     
تاریخ پایان نمایشگاه     :     ۱۳۹۱ بيست و پنجم تير / July-15-12     
محل برگزاری نمایشگاه     :     نمایشگاه بین المللی زاهدان     

 


نام نمایشگاه     :     پنجمین نمایشگاه بین المللی خودرو ،موتورسیکلت ،دوچرخه و صنایع وابسته     
تاریخ شروع نمایشگاه     :     ۱۳۹۱ بيست و هفتم تير / July-17-12     
تاریخ پایان نمایشگاه     :     ۱۳۹۱ سي تير / July-20-12     
محل برگزاری نمایشگاه     :     شركت نمايشگاههاي بين المللي كاسپين     

 


نام نمایشگاه     :     دوازدهمین نمایشگاه بین المللی خودرو ،قطعات و صنایع وابسته     
تاریخ شروع نمایشگاه     :     ۱۳۹۱ سيزدهم مرداد / August-03-12     
تاریخ پایان نمایشگاه     :     ۱۳۹۱ هفدهم مرداد / August-07-12     
محل برگزاری نمایشگاه     :     نمایشگاههای بین المللی مشهد     

 


نام نمایشگاه     :     نمایشگاه تخصصی خودرو و قطعات یدکی     
تاریخ شروع نمایشگاه     :     ۱۳۹۱ سيزدهم شهريور / September-03-12     
تاریخ پایان نمایشگاه     :     ۱۳۹۱ هفدهم شهريور / September-07-12     
محل برگزاری نمایشگاه     :     شرکت نمایشگاههای بین المللی استان گیلان     

 


نام نمایشگاه     :     شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت خودرو و قطعات یدکی     
تاریخ شروع نمایشگاه     :     ۱۳۹۱ بيست و ششم مهر / October-17-12     
تاریخ پایان نمایشگاه     :     ۱۳۹۱ سي مهر / October-21-12     
محل برگزاری نمایشگاه     :     نمایشگاه بین المللی تبریز     

 


نام نمایشگاه     :     هفتمین نمایشگاه بین المللی قطعات، لوازم ومجموعه های خودرو     
تاریخ شروع نمایشگاه     :     ۱۳۹۱ نهم آذر / November-29-12     
تاریخ پایان نمایشگاه     :     ۱۳۹۱ دوازدهم آذر / December-02-12     
محل برگزاری نمایشگاه     :     شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی تهران                                       ادامه... حضور رزمیاران

    


نام نمایشگاه     :     نمایشگاه خودرو، موتورسیکلت و دوچرخه و صنایع وابسته     
تاریخ شروع نمایشگاه     :     ۱۳۹۱ بيست و يکم آذر / December-11-12     
تاریخ پایان نمایشگاه     :     ۱۳۹۱ بيست و چهارم آذر / December-14-12     
محل برگزاری نمایشگاه     :     شرکت نمایشگاههای بین المللی استان بوشهر  

 


نام نمایشگاه     :     پنجمین نمایشگاه تخصصی خودرو، تجهیزات، قطعات یدکی و صنایع وابسته

تاریخ شروع نمایشگاه     :    ۱۳۹۱ سوم بهمن   / January-22-2013

تاریخ پایان نمایشگاه     :     ۱۳۹۱ ششم بهمن    /   January-26-2013
محل برگزاری نمایشگاه     :     شرکت نمایشگاههای بین المللی استان قزوین

 


نام نمایشگاه      :     نمایشگاه خودرو، تجهیزات، قطعات یدکی و صنایع وابسته

تاریخ شروع نمایشگاه     :    ۱۳۹۱ سوم بهمن   /  January-22-2013

تاریخ پایان نمایشگاه     :     ۱۳۹۱ ششم بهمن    /  January-26-2013
محل برگزاری نمایشگاه     :     شرکت نمایشگاههای بین المللی جنوب شرق- كرمان

 


نام نمایشگاه     :     چهارمین نمایشگاه بین المللی خودرو، تجهیزات و قطعات یدکی و خدمات پس از فروش

تاریخ شروع نمایشگاه     :    ۱۳۹۱ نهم بهمن   /  january-28-2013

تاریخ پایان نمایشگاه     :     ۱۳۹۱ سیزدهم بهمن   /  February-1-2013
محل برگزاری نمایشگاه     :     شرکت نمایشگاههای استان گلستان

 


نام نمایشگاه     :     نهمين نمايشگاه بين‌ المللي صنعت خودرو، قطعات يدكي     
تاریخ شروع نمایشگاه     :     ۱۳۹۱ بيست و ششم بهمن / February-14-13     
تاریخ پایان نمایشگاه     :     ۱۳۹۱ بيست و نهم بهمن / February-17-13     
محل برگزاری نمایشگاه     :     شركت نمايشگاه هاي بين المللي استان اصفهان